PLAN URBANISTIC DE DETALIU


PUD-UL ESTE REGLEMENTAREA SPECIFICA PENTRU O PARCELA SI STABIILESTE CONDITIILE DE AMPLASARE A CONSTRUCTIILOR, ACCESELOR SI DOTARILOR


Planul Urbanistic de Detaliu stabileste normele la nivel de parcela sau grup de parcele si specifica parametrii in care se pot realiza constructiile; functiune, regim de inaltime, regim de construire, retrageri fata de limitele parcelei , retrageri fata de aliniament.

Documentatia se avizeaza de Comisia Tehnica de Urbanism si se aproba in sedinta Consiliului Local.