PLAN URBANISTIC GENERAL

PUG-UL STABILESTE STRATEGIA DE DEZVOLTARE A LOCALITATII, LIMITELE INTRAVILANULUI SI ADMINISTRATIVE, ZONIFICAREA FUNCTIONALA SI REGULAMENTUL GENERAL DE URBANISM.

Planul urbanistic general cuprinde reglementari, la nivelul localitatii, si anume: stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan si a teritoriului administrativ; utilizarea terenurilor din intravilan; organizarea circulatiei; zonificarea functionala si unitatile teritoriale de referinta; servitutile publice; modernizarea infrastructurii; stabilirea zonelor de protectie si a zonelor istorice; formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor; reguli de amplasare si conformare a volumelor construite si a zonelor plantate.