PLAN URBANISTIC ZONAL


PUZ-UL REGLEMENTEAZA DEZVOLTAREA URBANISTICA PENTRU O ZONA DIN LOCALITATE, FUNCTIUNEA, REGIMUL DE CONSTRUIRE SI DE INALTIME, INDICII URBANISTICI.


Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice cu prevederile Planului Urbanistic General a localitatii; stabileste reteaua stradala, zonificarea functionala, dezvoltarea infrastructurii edilitare, circulatia terenurilor, zonele de protectie si interdictiile de construire.

Documentatia se avizeaza de Comisia Tehnica de Urbanism si se aproba in sedinta Consiliului Local in doua etape.